Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” wystąpił 11 października po mszy św. o godz. 11.00 w  Kościele Parafialnym w Żeglcach, uświetniając poprzez pieśni XX Dzień Papieski. Pieśni przeplatane były wierszami o Ojcu Świętym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach.

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne popołudnia i wieczory, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki dla dziecka jak i dla rodzica. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Zapraszamy dzieci na kolejną edycję projektu ,,Mała książka – Wielki Człowiek’’, realizowaną przez biblioteki, działające przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

26 września w sali Domu Ludowego w Świerzowej P. odbyła się uroczystość 85-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Z tej okazji  w sobotnie popołudnie spotkały się działaczki Koła wraz z zaproszonymi gośćmi, by wspólnie świętować. Pierwszą częścią programu była prezentacja dorobku KGW w Świerzowej P., którą przedstawiła przewodnicząca Ewa Misiak. Było to podsumowanie 85 lat wytężonej pracy włożonej w kultywowanie i podtrzymywanie tradycji na terenie gminy. Nie zabrakło również występu dzieci z Zespołu Szkół w Świerzowej P. oraz Zespołu Śpiewaczego „Seniorzy”.

 

20 września w niedzielne popołudnie w sali Domu Kultury w Kobylanach podczas koncertu „Z piosenką przez świat”, zaprezentowali się młodzi wokaliści, którzy pracują pod okiem Magdaleny Makiel  w Centrum Kultury.

W sobotnie przedpołudnie 5 września br. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zorganizowało Narodowe czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Dramat ten czytali: Grzegorz Węgrzynowski – Wójt Gminy Chorkówka, radni: Andrzej Wierdak, Piotr Kozubal oraz Edward Szwedo, Anna Szydło - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Misiowo”, Małgorzata Foremny - Dyrektor Centrum Kultury, Bogusław Pacek - Kierownik ds. bibliotek, pracownicy Centrum: Magdalena Makiel, Karolina Maciejczyk, Olga Słowik-Matys, Katarzyna Kozubal, a także młodzież szkolna: Maja Serwińska, Łucja Trybus, Karolina Wojtowicz, Adam Gonet i Bartłomiej Bodaszewski. Grupa Artystyczna „Maskarada”, działająca przy Centrum Kultury prowadzona przez Alicję Zając, wystąpiła podczas uroczystości przedstawiając fragmenty „Balladyny”.

Wakacje z Gminnym  Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zakończyły się 31 sierpnia na Kompleksie Boisk Sportowych. Przed rozpoczęciem konkurencji sportowych, dzieci uczestniczące w Projekcie realizowanym przez Bibliotekę pn.” Mała książka – Wielki człowiek”, które odwiedzały biblioteki na terenie gminy i zebrały dziesięć naklejek, otrzymały dyplomy Małego Czytelnika i nagrody rzeczowe.