Regulamin oraz karta zgłoszeń do pobrania poniżej:

1. Regulamin 

2. Karta zgłoszeń


 

Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” wystąpił 11 października po mszy św. o godz. 11.00 w  Kościele Parafialnym w Żeglcach, uświetniając poprzez pieśni XX Dzień Papieski. Pieśni przeplatane były wierszami o Ojcu Świętym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach.

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne popołudnia i wieczory, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki dla dziecka jak i dla rodzica. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Zapraszamy dzieci na kolejną edycję projektu ,,Mała książka – Wielki Człowiek’’, realizowaną przez biblioteki, działające przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

26 września w sali Domu Ludowego w Świerzowej P. odbyła się uroczystość 85-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Z tej okazji  w sobotnie popołudnie spotkały się działaczki Koła wraz z zaproszonymi gośćmi, by wspólnie świętować. Pierwszą częścią programu była prezentacja dorobku KGW w Świerzowej P., którą przedstawiła przewodnicząca Ewa Misiak. Było to podsumowanie 85 lat wytężonej pracy włożonej w kultywowanie i podtrzymywanie tradycji na terenie gminy. Nie zabrakło również występu dzieci z Zespołu Szkół w Świerzowej P. oraz Zespołu Śpiewaczego „Seniorzy”.

 

20 września w niedzielne popołudnie w sali Domu Kultury w Kobylanach podczas koncertu „Z piosenką przez świat”, zaprezentowali się młodzi wokaliści, którzy pracują pod okiem Magdaleny Makiel  w Centrum Kultury.