Dyplomy i nagrody rzeczowe za Gminny Konkurs Poezji i Małych Form Teatralnych „O wiośnie” dla najmłodszych rozdane. Każdy uczestnik został nagrodzony upominkiem. Poniżej galeria zdjęć prezentująca młodych recytatorów.

   

Gminny Konkurs Recytatorski i Małych Form Teatralnych „O wiośnie” dla najmłodszych został rozstrzygnięty. Jury w składzie: Bogusława Boruta – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym, Małgorzata Ziajka – dyrektor Gminnego Żłobka w Rymanowie, Olga Słowik-Matys – bibliotekarz, spośród nadesłanych prezentacji, wytypowało laureatów w trzech  kategoriach. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu.

Komisja konkursowa w składzie: Iwona Ćwiąkała z Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Magdalena Pacek oraz Beata Kludacz po obejrzeniu ok. 300 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs wytypowała kilkadziesiąt prac. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością oraz ogromem pomysłów. Gratulujemy więc wszystkim, a poniżej podajemy wyniki konkursu twórczości wielkanocnej. O miejscu i terminie odbioru dyplomów i nagród poinformujemy uczestników konkursu.