Wakacje z Gminnym  Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zakończyły się 31 sierpnia na Kompleksie Boisk Sportowych. Przed rozpoczęciem konkurencji sportowych, dzieci uczestniczące w Projekcie realizowanym przez Bibliotekę pn.” Mała książka – Wielki człowiek”, które odwiedzały biblioteki na terenie gminy i zebrały dziesięć naklejek, otrzymały dyplomy Małego Czytelnika i nagrody rzeczowe. 

Wakacje z bajką i książką to nowość w pracy Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa  i Sportu w Chorkówce, a szczególnie w pracy placówek bibliotecznych.

Ostatnie zajęcia wakacyjne pn.„Twórcze lato – plastyka, animacja, kulinaria” organizowane przez Centrum Kultury w Chorkówce przy współpracy z LGD „Kraina Nafty” miały miejsce 26 sierpnia w sali Domu Ludowego w Żeglcach. Metodą decoupage uczestniczki zajęć ozdabiały słoiki, z których powstały lampiony.

Tydzień kończący zajęcia wakacyjne z Centrum Kultury rozpoczęliśmy plastycznie. W poniedziałkowe przedpołudnie 24 sierpnia odbyły się zajęcia plastyczne w sali Domu Ludowego w Świerzowej P. Dzieci wykonały motylki i pszczółki. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

W piątek 14 sierpnia w sali Domu Ludowego w Kopytowej gościliśmy aktorów Teatru Blaszany Bębenek ze spektaklem pt.: „Podróże Baltazara Gąbki”. Organizatorem spotkania było Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce. Dzieci obejrzały historię dzielnego Smoka Wawelskiego, który na polecenie króla Kraka wyruszył do Krainy Dreszczowców.

Kolejny miesiąc wakacji, a wraz z nim zajęcia i warsztaty organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce pn. „Twórcze lato – plastyka, animacja, kulinaria” przy współpracy z LGD „Kraina Nafty”. W piękny wakacyjny poniedziałek 3 sierpnia, odbyły się zajęcia plastyczne w sali Domu Ludowego w Zręcinie, podczas których dzieci wykonywały m.in. bociany, laurki oraz wspaniale bawiły się podczas zabaw animacyjnych.  Z kolei 4 sierpnia w sali Domu Kultury w Kobylanach uczestnicy zajęć wykazali się umiejętnościami plastycznymi wykonując motylki, a także brały udział w zabawach z chustą animacyjną. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały gadżety reklamowe ufundowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kobylany Razem” oraz wręczone zostały dyplomy.