Logo Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce