Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://centrumkultury.chorkowka.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wierdak, centrumkultury@chorkowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +43 13 43 869 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.centrumkultury.chorkowka.pl

 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Zdjęcia opublikowane nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

 • Na stronie są treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu.

 • Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Centrum posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony

 • Powiększenie tekstu

 • Zmniejszenie tekstu

 • Tryb nocny

 • Szeroki układ strony

 • Wysoki kontrast

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wierdakcentrumkultury@chorkowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134386960. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175

 1. Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości.
 2. Do budynku można dojechać samodzielnie.
 3. Przed budynkiem znajduje się parking z dużą ilością miejsc parkingowych dla samochodów osobowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku prowadzą 4 schody. Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków.
 5. Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Za drzwiami znajduje się mały korytarz z drzwiami prowadzącymi na salę, które posiadają odpowiednie wymiary dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi posiadają również dodatkowe skrzydło, które można otworzyć jeśli zajdzie taka potrzeba.
 6. Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację +1 (powyżej parteru) prowadzą schody. Zajęcia, w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze
 7. Biuro znajduje się na piętrze.
 8. W budynku nie ma windy.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Toalety znajdują się na parterze. Jedna toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 13. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.


Biblioteka w Bóbrce, ul. Strażacka 14, 38-458 Chorkówka

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 189

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Draganowej 38-462 Draganowa 30

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Faliszówce 38-459 Faliszówka 174

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Kobylanach 38-462 Kobylany 73

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet. Budynek posiada tylko parter.


Biblioteka w Kopytowej 38-459 Kopytowa 59

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Szczepańcowej ul. Strażacka 9, 38-457 Zręcin

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Zręcinie ul. Łukasiewicza 18, 38-457 Zręcin

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet.


Biblioteka w Żeglcach 38-458 Żeglce 252

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet. W budynkach, którymi dysponuje Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online i na miejscu w żadnej z siedzib bibliotek.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.